torsdag 23 februari 2012

Skjortor/Shirts


Sommaren 2010 bestämdes att vi skulle byta skjortdelar med varandra, 6 vänner.
Varje skjorta delades i 6 delar och och varje deltagare fick därmed 36 olika skjortdelar (en arm, en framsida, en halv baksida osv).
Utmaningen var att sy något av dessa skjortor. Övriga begränsningar saknas. Tillägg och borttag får ske av skjortor.
Jag valde att lägga till 12 skjortdelar och fick därmed ihop 48 olika skjortdelar.
Av dessa syr jag nu ohiostjärnor...
Så här långt har jag kommit nu.

In the summer of 2010, 6 friends - myself included - decided to trade parts of shirts with one another. Every shirt was devided into 6 parts so every participant got 36 different parts of a shirt. An arm, a front, half a back and so on.
The challange was to sew something of theese shirts. Limits were the sky. No rules. Adding and subtracting was allowed.
I choose to add 12 other shirts, and therefor had 48 different shirtparts.
From theese I'm now making ohiostarts. This is as far as I've got now.


Farmers Wife...


Jag har precis börjat sy Farmers Wife block. Mina kommer åtminstone i början vara blå och vita!
Här är en länk till bloggen där de sys...
Nya block visas den första och tredje onsdagen varje månad. Projektet började i februari 2012.

I just began sewing Farmers Wife blocks.
Mine will at least in the beginning be blue and white...
Here is a link to the blogg where new blocks are presented the first and third wednesday of the month. The sewing began in February.

En blå jellyroll kvilt/a blue jellyroll quilt


Här är min variant av en blå jelly roll kvilt.
This is my version of a blue jelly roll quilt.