måndag 26 mars 2012

Finished quilt/ Färdig kviltÄntligen är den klar! Kvilten som jag började sy 2001!
Den är sydd i delar med "quilt as you go" metoden, och varje block är frihandskviltad för sig. Kanterna har först kviltats i ett rutnät, sedan har jag frihandskviltat ovanpå det. Kanterna har som syns satts ihop med blocken med remsor.
Den tog 11 år att göra klar för inspirationen har saknats ibland. Så äntligen!

Finally it's finished! I began making this quilt in 2001.
It's made in parts with the "quilt as you go" techique. Every block is freemotion quilted one by one, and then the boarders are first quilted in the checkerpattern and then freemotionquilted on top of that. The boarders has been added with blue strips as an extra touch...
It took 11 years for me to finish it because sometimes the inspiration for finishing it has not been there. So finally!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar